کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
035-2دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 2 شهریور 1398773,000 تومان618,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
0001دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کاردوشنبه از 17:30 تا 20:3020 ساعت9 نفردوشنبه 4 شهریور 1398684,000 تومان547,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032-2دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرجمعه 8 شهریور 1398890,000 تومان801,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036-3دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 9 شهریور 1398780,000 تومان624,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
31دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از 17:45 تا 20:1520 ساعت9 نفرپنجشنبه 14 شهریور 1398773,000 تومان695,700 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
tec-02دوره آموزشی مبانی تحلیل بنیادیپنجشنبه از 14:00 تا 19:0039 ساعت10 نفرپنجشنبه 28 شهریور 13981,218,000 تومان1,018,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام