کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از 10:00 تا 14:0024 ساعت8 نفر755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
007-2دوره آموزشی مدیریت برند مجتمع فنی تهرانپنجشنبه از 13:00 تا 17:0012 ساعت8 نفر355,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
006دوره آموزشی مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهرانپنجشنبه از 13:00 تا 17:0020 ساعت8 نفر595,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
005-2دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ مجتمع فنی تهرانیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3024 ساعت8 نفر540,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
004-3دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از 09:00 تا 15:0024 ساعت10 نفر705,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
003دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0036 ساعت10 نفر750,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
002دوره آموزشی مدیریت عمومی مجتمع فنی تهرانپنجشنبه از 14:00 تا 19:0020 ساعت10 نفر595,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام