کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
0001دوره آموزشی فنون و مهارتهای مذاکره در مراودات کسب و کاردوشنبه از 17:30 تا 20:3020 ساعت7 نفرشنبه 23 فروردین 1399684,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
001دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00180 ساعت10 نفردوشنبه 8 اردیبهشت 13993,720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036-3دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 20 اردیبهشت 1399780,000 تومان702,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
31دوره آموزشی مدیریت عمومیپنجشنبه از 17:45 تا 20:1520 ساعت9 نفرپنجشنبه 25 اردیبهشت 1399773,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-01دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادارپنجشنبه از 14:00 تا 19:0081 ساعت10 نفرپنجشنبه 25 اردیبهشت 13992,868,000 تومان2,668,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052-2دوره آموزشی مکاتبات بازرگانیپنجشنبه از 14:00 تا 18:0016 ساعت7 نفرجمعه 26 اردیبهشت 1399517,000 تومان465,300 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032-2دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت5 نفرجمعه 26 اردیبهشت 1399890,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
30دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت3 نفرجمعه 26 اردیبهشت 1399864,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام