کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
034-3دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریجمعه از 08:00 تا 13:009 ساعت9 نفرجمعه 28 تیر 1398272,000 تومان244,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
40دوره آموزشی مدیریت بازاریابی دیجیتالی ( دیجیتال مارکتینگ )جمعه از 09:00 تا 13:0051 ساعت8 نفرجمعه 28 تیر 13981,865,000 تومان1,678,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032-2دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرجمعه 28 تیر 1398890,000 تومان801,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
30دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرجمعه 28 تیر 1398864,000 تومان777,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
h-01دوره آموزشی مدیریت منابع انسانیجمعه از 09:00 تا 13:009 ساعت10 نفرجمعه 28 تیر 1398188,000 تومان169,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036-3دوره آموزشی مدیریت بازاریابیشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 29 تیر 1398780,000 تومان702,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
035-2دوره آموزشی مدیریت تبلیغاتشنبه از 18:00 تا 20:3020 ساعت10 نفرشنبه 29 تیر 1398773,000 تومان695,700 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام