کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-ios-01-2دوره آموزشی IOS Programmingیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:1540 ساعت10 نفر اطلاعات بیشتر ثبت نام