کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-ios-01-2دوره آموزشی IOS Programmingپنجشنبه از 09:00 تا 14:0050 ساعت10 نفر1,000,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام