کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از 09:00 تا 14:4530 ساعت10 نفر450,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام