دوره مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی ArcGIS

/دوره مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی ArcGIS
 • آشنایی با اصول و مبانی GIS
 • آشنایی با محیط و نحوه نصب Arc GIS
 • معرفی انواع سیستم های مختصاتی
 • آشنایى با Arc ها
 • زمین مرجع نمودن نقشه های برداری و رستر
 • رقومی سازی یا Digitizing نقشه هاى موضوعى
 • ورود اطلاعات به جدول نقشه ها
 • آشنایى با ابزارهاى مهم
 • کار با برخى از ابزارهاى Arc Toolbox
 • نحوه رنگ آمیزى نقشه ها
 • نحوه بر چسب گذارى
 • نحوه ساخت فایل پلات

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت9 نفرجمعه 6 اردیبهشت 13981,080,000 تومان972,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام