بازرگانی بین الملل

/بازرگانی بین الملل
دوره بازرگانی بین الملل

بازرگانی بین الملل

دوره بازرگانی بین الملل :
اصول بازرگانی بین الملل (International Trade Principles)
• فرایند و تکنیکهای عقد قرارداد های بین الملل (International Contract Techniques)
• استراتژی ها و تکنیک های مذاکرات تجاری (Trade Negotiation Techniques)
• مکاتبات بازرگانی و خرید خارجی (Commercial Correspondence)
اهداف دوره :
• آشنایی مدیران با ساختارهای بازار بین الملل در خرید کالا و تامین مواد، فروش محصولات و …
• تعاملات بانکی، حمل و نقل، بیمه و …..
• افزایش مهارت مدیران در تشخیص اصول اساسی درتنظیم قراردادهای بین الملل
• افزایش مهارت مدیران جهت جمله سازی در مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی و تشخیص
• ساختار مکاتبات ، نحوه تنظیم شکایات(Claim)، نحوه تدوین نامه های درخواست استعلام(Proforma)
• افزایش مهارت مدیران در بکارگیری استراتژیها و تکنیکهای مذاکره در تعاملات
بین الملل در سطوح تجاری

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
01-10دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از 09:00 تا 13:0036 ساعت6 نفرجمعه 4 مرداد 1398864,000 تومان777,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام