کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
070دوره آموزشی Intermediate 3یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت9 نفرسه شنبه 3 اردیبهشت 1398366,000 تومان329,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام