کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
031دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 11:15 تا 14:3035 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
030دوره آموزشی زبان های خارجیدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام