کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
030دوره آموزشی I 2شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 11:0035 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام