کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
078دوره آموزشی Intermediate 2شنبه و دوشنبه از 09:30 تا 12:4536 ساعت10 نفردوشنبه 17 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
029دوره آموزشی Upper Intermediate 1شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 11:0036 ساعت8 نفرشنبه 22 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
115دوره آموزشی Intermediate 4یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:1530 ساعت10 نفرسه شنبه 25 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031دوره آموزشی Bridge PIیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرسه شنبه 8 مرداد 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام