کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
029دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028-2دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 11:0035 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام