کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
031دوره آموزشی I 1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
029دوره آموزشی I 2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام