دوره ضوابط و ملاک عمل شهرداری

/دوره ضوابط و ملاک عمل شهرداری

دوره ضوابط و ملاک عمل شهرداری

 • معرفی طرح تفصیلی شهر تهران
 • مراحل و اقدامات جهت اخذ پروانه ساختمان از شهرداری
 • آشنایی با زیر پهنه ها و کد های آنها
 • معرفی کمیسیون های شهرداری و وظایف مربوطه
 • حد پیشروی مجاورین متناظر
 • حریم برج باغ
 • ملاک محاسبات بر حسب دستور نقشه
 • محاسبه ایجاد و ترسیم سایت پلان، ستون گذاری، محاسبه پارکینگ، شیب رمپ، نورگیر و مشاعات
 • ضوابط آتش نشانی
 • طراحی صفر تا صد یک پروژه تجاری و مسکونی
 • ترسیم و تحویل پروژه فاز ۱ با رعایت کامل ضوابط و مقررات معماری

 

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت