کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
038-2دوره آموزشی Elementary 1شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1551 ساعت10 نفردوشنبه 9 اردیبهشت 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
040دوره آموزشی Elementary 3شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 21:1536 ساعت8 نفرچهارشنبه 18 اردیبهشت 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام