کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
040دوره آموزشی Beginner Twoپنجشنبه و جمعه از 12:00 تا 15:0051 ساعت10 نفرپنجشنبه 1 آذر 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام