کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
040دوره آموزشی Elementary 3شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرچهارشنبه 8 اسفند 1397290,000 تومان232,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038-2دوره آموزشی Elementary 1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1551 ساعت10 نفریکشنبه 12 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام