ICDL Level II

/ICDL Level II

دوره ICDL Level II:
Excel 2016– PowerPoint 2016 – Access 2016
در این دوره نرم افزار صفحه گسترده ۲۰۱۶ Microsoft Excel به دانش پژوهان آموزش داده می شود. آشنایی با انواع داده ها، نحوه ورود، ویرایش و قالب بندی داده ها، مدیریت کاربرگ ها، استفاده از فرمول ها و توابع، ترسیم و ویرایش نمودارها و آماده سازی خروجی چاپ از موارد مطرح شده در این مهارت می باشند.
در مهارت بعد توانایی کار با بانک های اطلاعاتی توسط نرم افزار Access 2016 Microsoftبه دانش پژوهان آموزش داده می شود و نحوه کار با جداول، پرس و جو ها، فرم ها و گزارش ها را می آموزند.
در آخرین مهارت از این دوره دانش پژوهان نرم افزار Microsoft Power Point 2016را فرا خواهند گرفت. در این دوره به دانش پژوهان آموزش داده می شود که چگونه مطالب مورد نظر خود را جهت ارائه در سمینارها و … وارد اسلایدها نموده و با اعمال افکتها و جلوه های ویژه آن را درمعرض دید مخاطبان قرار دهند.

پیش نیازها :

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
03-5دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3063 ساعت9 نفرسه شنبه 21 اسفند 1397360,000 تومان324,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-3دوره آموزشی ICDL IIشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0063 ساعت10 نفرشنبه 25 اسفند 1397288,000 تومان259,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
08-3دوره آموزشی پیشرفته wordدوشنبه از 16:30 تا 20:3024 ساعت10 نفردوشنبه 27 اسفند 1397205,000 تومان184,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام