ICDL Level II

/ICDL Level II

دوره ICDL Level II:
Excel 2016– PowerPoint 2016 – Access 2016
در این دوره نرم افزار صفحه گسترده ۲۰۱۶ Microsoft Excel به دانش پژوهان آموزش داده می شود. آشنایی با انواع داده ها، نحوه ورود، ویرایش و قالب بندی داده ها، مدیریت کاربرگ ها، استفاده از فرمول ها و توابع، ترسیم و ویرایش نمودارها و آماده سازی خروجی چاپ از موارد مطرح شده در این مهارت می باشند.
در مهارت بعد توانایی کار با بانک های اطلاعاتی توسط نرم افزار Access 2016 Microsoftبه دانش پژوهان آموزش داده می شود و نحوه کار با جداول، پرس و جو ها، فرم ها و گزارش ها را می آموزند.
در آخرین مهارت از این دوره دانش پژوهان نرم افزار Microsoft Power Point 2016را فرا خواهند گرفت. در این دوره به دانش پژوهان آموزش داده می شود که چگونه مطالب مورد نظر خود را جهت ارائه در سمینارها و … وارد اسلایدها نموده و با اعمال افکتها و جلوه های ویژه آن را درمعرض دید مخاطبان قرار دهند.

پیش نیازها :

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
08-3دوره آموزشی پیشرفته wordدوشنبه از 16:30 تا 20:3024 ساعت10 نفردوشنبه 23 اردیبهشت 1398225,000 تومان202,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-8دوره آموزشی ICDLI+ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00131 ساعت9 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 1398809,000 تومان647,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-3دوره آموزشی ICDL IIشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0063 ساعت9 نفرشنبه 14 اردیبهشت 1398******* شروع قطعی396,000 تومان316,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-5دوره آموزشی ICDL IIیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3063 ساعت8 نفریکشنبه 17 اردیبهشت 13988**شروع قطعی396,000 تومان356,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام