دوره corel draw

دوره corel draw

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
corel-12دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3030 ساعت9 نفرسه شنبه 27 فروردین 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام