دوره corel draw

دوره corel draw

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cor-01-2دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:3031 ساعت10 نفرسه شنبه 22 آبان 1397432,000 تومان388,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام