دوره Adobe Photoshop CC(گرافیک)

دوره Adobe Photoshop CC (گرافیک)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-pho-01-2دوره آموزشی فتوشاپیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت10 نفرسه شنبه 8 آبان 1397745,000 تومان670,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
05-2دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت9 نفرپنجشنبه 10 آبان 1397745,000 تومان670,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت9 نفرچهارشنبه 16 آبان 1397745,000 تومان596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام