دوره Adobe Photoshop CC(گرافیک)

دوره Adobe Photoshop CC (گرافیک)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت9 نفرچهارشنبه 5 دی 1397805,000 تومان644,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام