دوره Adobe Photoshop CC(گرافیک)

دوره Adobe Photoshop CC(گرافیک)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-pho-02دوره آموزشی Adobe Photoshop CCپنجشنبه از 14:30 تا 20:3060 ساعت18 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01-2دوره آموزشی Adobe InDesign CCیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت16 نفر432,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01-3دوره آموزشی Adobe Photoshop – 20% تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت12 نفر596,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام