دوره Adobe Photoshop CC(گرافیک)

دوره Adobe Photoshop CC (گرافیک)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
11-5دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفرشنبه 24 فروردین 1398805,000 تومان644,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-5دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت7 نفرسه شنبه 27 فروردین 1398805,000 تومان724,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
05-2دوره آموزشی فتوشاپپنجشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت3 نفرپنجشنبه 12 اردیبهشت 1398805,000 تومان724,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام