کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3041 ساعت5 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 1398550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
3دوره آموزشی ایلاستریتورپنجشنبه از 09:00 تا 14:0040 ساعت9 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام