کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1541 ساعت10 نفرسه شنبه 6 آذر 1397510,000 تومان459,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3041 ساعت7 نفردوشنبه 12 آذر 1397510,000 تومان459,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام