کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
3دوره آموزشی ایلاستریتورپنجشنبه از 09:00 تا 14:0040 ساعت10 نفرپنجشنبه 2 اسفند 1397550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3041 ساعت7 نفریکشنبه 5 اسفند 1397550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام