دوره Niveau A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
047دوره آموزشی German A1.1دوشنبه از 10:30 تا 13:3051 ساعت-3 نفردوشنبه 14 بهمن 1398618,000 تومان556,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام