کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
054دوره آموزشی زبان فرانسه A2.4دوشنبه از 11:00 تا 13:0032 ساعت10 نفردوشنبه 29 بهمن 1397370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 12:00 تا 15:0030 ساعت7 نفرپنجشنبه 2 اسفند 1397270,000 تومان243,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
059دوره آموزشی زبان فرانسه A1.3پنجشنبه از 13:00 تا 16:0032 ساعت9 نفرپنجشنبه 9 اسفند 1397350,000 تومان315,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-5دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0040 ساعت9 نفرپنجشنبه 9 اسفند 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 13:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 9 اسفند 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047دوره آموزشی German A1.1جمعه از 10:00 تا 14:0042 ساعت10 نفرجمعه 10 اسفند 1397515,000 تومان412,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
050دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفریکشنبه 12 اسفند 1397255,000 تومان229,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
062دوره آموزشی زبان فرانسوی Révision A1یکشنبه و سه شنبه از 18:00 تا 20:0024 ساعت10 نفرسه شنبه 14 اسفند 1397360,000 تومان324,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
048دوره آموزشی German A2.1پنجشنبه از 13:00 تا 16:0042 ساعت10 نفرپنجشنبه 16 اسفند 1397515,000 تومان463,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
045دوره آموزشی German A2.2پنجشنبه از 16:00 تا 19:0042 ساعت10 نفرپنجشنبه 16 اسفند 1397526,000 تومان473,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام