کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
048دوره آموزشی German A2.1پنجشنبه از 13:00 تا 16:0042 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398630,000 تومان567,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
060دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 18:0032 ساعت7 نفرپنجشنبه 20 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت7 نفرپنجشنبه 20 تیر 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-5دوره آموزشی Espanol A1.4پنجشنبه از 10:30 تا 13:30 - شنبه از 18:00 تا 20:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 3 مرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-5دوره آموزشی EspanolA1.2پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرپنجشنبه 17 مرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام