کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
120دوره آموزشی فرانسه A1.1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 19:0032 ساعت9 نفرسه شنبه 3 اردیبهشت 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-5دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0024 ساعت8 نفرپنجشنبه 5 اردیبهشت 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047دوره آموزشی German A1.1جمعه از 12:00 تا 16:0042 ساعت9 نفرجمعه 6 اردیبهشت 1398615,000 تومان553,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و دوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت7 نفرشنبه 7 اردیبهشت 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
050دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفردوشنبه 23 اردیبهشت 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
060دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 18:0032 ساعت8 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 13:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 23 خرداد 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام