کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
049دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2شنبه و پنجشنبه از 10:00 تا 12:0026 ساعت10 نفرشنبه 5 مرداد 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055دوره آموزشی Course A1.4پنجشنبه از 09:00 تا 12:0036 ساعت10 نفرپنجشنبه 21 شهریور 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
046دوره آموزشی German A1.2یکشنبه و سه شنبه از 18:00 تا 20:0051 ساعت8 نفریکشنبه 7 مهر 1398615,000 تومان553,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام