کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
021-08دوره آموزشی Espanol A1.1شنبه و دوشنبه از 12:00 تا 14:0030 ساعت8 نفردوشنبه 18 آذر 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
059دوره آموزشی Course A1.3پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت9 نفرپنجشنبه 21 آذر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2جمعه از 10:30 تا 13:3030 ساعت9 نفرجمعه 22 آذر 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1دوشنبه از 16:00 تا 19:0030 ساعت10 نفردوشنبه 2 دی 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2پنجشنبه از 11:00 تا 14:0026 ساعت8 نفرپنجشنبه 12 دی 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام