کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
0150Espanol A1.2پنجشنبه از 09:00 تا 12:0030 ساعت8 نفرپنجشنبه 16 مرداد 1399460,000 تومان368,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
125German A1.2 (آنلاین)جمعه از 17:00 تا 20:0030 ساعت15 نفرجمعه 17 مرداد 1399420,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی فرانسه Cours A1.3شنبه و چهارشنبه از 18:30 تا 20:3050 ساعت5 نفرچهارشنبه 22 مرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
124German A1.1 (آنلاین)جمعه از 01:00 تا 14:0030 ساعت10 نفرجمعه 24 مرداد 1399420,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1چهارشنبه از 16:00 تا 21:0030 ساعت8 نفرچهارشنبه 29 مرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049ترکی استانبولی A1.3پنجشنبه از 10:30 تا 13:3026 ساعت2 نفرپنجشنبه 30 مرداد 1399425,000 تومان382,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
059دوره آموزشی فرانسه Cours A1.2جمعه از 10:00 تا 14:0036 ساعت8 نفرجمعه 14 شهریور 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A2.1یکشنبه از 17:30 تا 20:3026 ساعت4 نفریکشنبه 16 شهریور 1399425,000 تومان382,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام