کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
059دوره آموزشی Course A1.3پنجشنبه از 10:00 تا 13:0036 ساعت9 نفرپنجشنبه 4 مهر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-08دوره آموزشی Espanol A1.2پنجشنبه از 13:00 تا 16:0030 ساعت8 نفرپنجشنبه 4 مهر 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2پنجشنبه از 14:00 تا 17:0026 ساعت10 نفرپنجشنبه 4 مهر 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
046دوره آموزشی German A1.2شنبه و چهارشنبه از 18:30 تا 20:3051 ساعت8 نفریکشنبه 7 مهر 1398618,000 تومان556,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1شنبه و دوشنبه از 12:00 تا 14:0030 ساعت10 نفرشنبه 13 مهر 1398418,000 تومان376,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی Course A1.2جمعه از 10:00 تا 14:0036 ساعت5 نفرجمعه 19 مهر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2شنبه و دوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت9 نفرشنبه 4 آبان 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام