کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
051دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.2پنجشنبه از 09:00 تا 12:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 2 اسفند 1397270,000 تومان243,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-08دوره آموزشی Espanol A1.2یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 16:0024 ساعت18 نفریکشنبه 5 اسفند 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 13:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 9 اسفند 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055دوره آموزشی زبان فرانسه A1.3جمعه از 10:00 تا 13:0024 ساعت10 نفرجمعه 10 اسفند 1397350,000 تومان315,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
050دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفریکشنبه 12 اسفند 1397255,000 تومان229,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
049دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت10 نفریکشنبه 12 اسفند 1397255,000 تومان229,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام