کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
124German A1.2پنجشنبه از 16:00 تا 19:00 - جمعه از 13:30 تا 16:3051 ساعت10 نفرپنجشنبه 17 بهمن 1398618,000 تومان556,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
125German A1.2جمعه از 10:30 تا 13:3051 ساعت15 نفرجمعه 25 بهمن 1398618,000 تومان556,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055Cours A1.4جمعه از 10:30 تا 13:3036 ساعت10 نفرجمعه 25 بهمن 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی Cours A1.2جمعه از 14:00 تا 17:0036 ساعت5 نفرجمعه 9 اسفند 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام