دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
041دوره آموزشی English A1.1یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت8 نفریکشنبه 31 شهریور 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
060دوره آموزشی Course A1.5پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت6 نفرپنجشنبه 4 مهر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
181دوره آموزشی مکالمه میانی فرانسهپنجشنبه از 14:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 4 مهر 1398396,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
111دوره آموزشی Course A1.1یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت10 نفریکشنبه 14 مهر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی Course A1.2جمعه از 10:00 تا 14:0036 ساعت5 نفرجمعه 19 مهر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
120دوره آموزشی Course A1.1شنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت4 نفرشنبه 11 آبان 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام