دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
120دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1جمعه از 14:00 تا 18:0036 ساعت4 نفرجمعه 21 شهریور 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
111دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1جمعه از 14:00 تا 18:0036 ساعت8 نفرچهارشنبه 26 شهریور 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام