دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
060دوره آموزشی Cours A2.2پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت4 نفرپنجشنبه 21 فروردین 1399432,000 تومان388,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
111دوره آموزشی Cours A1.1شنبه و دوشنبه از 13:00 تا 16:0036 ساعت8 نفرشنبه 13 اردیبهشت 1399420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام