دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
120دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1جمعه از 11:00 تا 14:0036 ساعتجمعه 3 مرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان
111دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1دوشنبه و چهارشنبه از 12:00 تا 14:0036 ساعت8 نفردوشنبه 13 مرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی فرانسه Cours A1.3شنبه و دوشنبه از 18:30 تا 20:3050 ساعت5 نفرشنبه 18 مرداد 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055دوره آموزشی فرانسه Cours A1.5پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت9 نفرپنجشنبه 20 شهریور 1399460,000 تومان414,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام