دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
060دوره آموزشی Course A2.1پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت6 نفرپنجشنبه 7 آذر 1398432,000 تومان388,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام