دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
055دوره آموزشی زبان فرانسه A2.4دوشنبه از 17:00 تا 20:1533 ساعت10 نفردوشنبه 30 مهر 1397317,000 تومان285,300 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
057دوره آموزشی زبان فرانسه A1.4شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:3032 ساعت10 نفردوشنبه 21 آبان 1397310,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام