دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
041دوره آموزشی English A1.1یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:1536 ساعت8 نفریکشنبه 13 مرداد 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
120دوره آموزشی Course A1.1جمعه از 09:00 تا 13:0036 ساعت8 نفرجمعه 18 مرداد 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
057دوره آموزشی Course A1.5پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت10 نفرپنجشنبه 14 شهریور 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
055دوره آموزشی Course A1.4پنجشنبه از 09:00 تا 12:0036 ساعت10 نفرپنجشنبه 21 شهریور 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام