دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
111دوره آموزشی Cours A1.1جمعه از 14:00 تا 17:0036 ساعت8 نفرجمعه 27 دی 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
120دوره آموزشی Cours A1.1پنجشنبه از 10:30 تا 13:3036 ساعت2 نفرپنجشنبه 24 بهمن 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی Course A1.2جمعه از 14:00 تا 17:0036 ساعت5 نفرجمعه 9 اسفند 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام