دوره مكالمه انگلیسی پیشرفته

/دوره مكالمه انگلیسی پیشرفته
  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
026دوره آموزشی English B2.3دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفردوشنبه 31 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام