دوره مكالمه انگلیسی میانی

/دوره مكالمه انگلیسی میانی
  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
028-2دوره آموزشی English B2.1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت8 نفریکشنبه 30 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام