دوره مكالمه انگلیسی میانی

/دوره مكالمه انگلیسی میانی
  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
181دوره آموزشی مکالمه میانی فرانسهچهارشنبه از 14:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرچهارشنبه 10 بهمن 1397370,000 تومان296,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام