دوره مكالمه انگلیسی میانی

/دوره مكالمه انگلیسی میانی
  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
027-3دوره آموزشی UI 1یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:1535 ساعت10 نفریکشنبه 27 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
028-2دوره آموزشی I 4دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
025دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از 14:00 تا 17:0035 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام