دوره طراحی لباس مقدماتی

/دوره طراحی لباس مقدماتی
دوره طراحی لباس

دوره طراحی لباس مقدماتی

دوره طراحی لباس :

در این دوره با مهارت های زیر آشنا می شوید:
۱.طراحی فیگور
۲.طراحی کاربردی
۳.خلاقیت
۴.خلاقیت در پارچه سازی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
fash1دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت8 نفر2,400,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام