کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
310دوره آموزشی Beginner Twoشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرشنبه 4 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
040دوره آموزشی Elementary 3شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرچهارشنبه 8 اسفند 1397290,000 تومان232,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام