کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
041دوره آموزشی Beginner Oneپنجشنبه از 15:00 تا 18:15 - جمعه از 10:00 تا 13:1539 ساعت8 نفرجمعه 13 اردیبهشت 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
040دوره آموزشی Elementary 3شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 21:1536 ساعت8 نفرچهارشنبه 18 اردیبهشت 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام