کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
031-2دوره آموزشی Intermediate 1شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت7 نفردوشنبه 17 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031دوره آموزشی Bridge PIیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرسه شنبه 8 مرداد 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام