کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
027-3دوره آموزشی Upper Intermediate 5یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:1536 ساعت9 نفرسه شنبه 25 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام