کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
155دوره آموزشی English A2.4شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفرچهارشنبه 13 شهریور 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام