دوره E E

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
310دوره آموزشی Beginner Oneپنجشنبه از 14:00 تا 18:0036 ساعت10 نفرپنجشنبه 11 بهمن 1397290,000 تومان232,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام