دوره E E

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
038دوره آموزشی E E1شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرشنبه 12 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
037دوره آموزشی E E1شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 10:0040 ساعت10 نفرچهارشنبه 16 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036دوره آموزشی E E1شنبه از 09:30 تا 12:45 - چهارشنبه از 09:15 تا 12:4535 ساعت10 نفرشنبه 26 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
040دوره آموزشی Beginner Twoشنبه و چهارشنبه از 12:00 تا 15:0051 ساعت10 نفرچهارشنبه 30 آبان 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام