دوره E E

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
040دوره آموزشی English A1.6شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت7 نفردوشنبه 31 تیر 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام