دوره E E 1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
038دوره آموزشی Elementary 1یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 10:0035 ساعت9 نفرپنجشنبه 2 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
037دوره آموزشی Elementary 2شنبه و چهارشنبه از 12:00 تا 15:0040 ساعت10 نفرشنبه 11 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036دوره آموزشی Elementary 2شنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرشنبه 11 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038-2دوره آموزشی Elementary 1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1551 ساعت10 نفریکشنبه 12 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام