کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
032دوره آموزشی English A2.2شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 21:1536 ساعت9 نفرچهارشنبه 23 مرداد 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام