کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
031-2دوره آموزشی Intermediate 2یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:1535 ساعت7 نفریکشنبه 8 اردیبهشت 1398366,000 تومان292,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام