کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
032دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 09:30 تا 12:4535 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031-2دوره آموزشی زبان های خارجییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرسه شنبه 10 مهر 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام