کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
032دوره آموزشی English B1.5شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت5 نفردوشنبه 30 دی 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام