کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
031-2دوره آموزشی Intermediate 2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت8 نفرسه شنبه 30 بهمن 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام