کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
032دوره آموزشی English A2.3یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت7 نفریکشنبه 31 شهریور 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
031-2دوره آموزشی English B1.1شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 12:0036 ساعت6 نفرچهارشنبه 3 مهر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام