دوره مکالمه PI

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
025دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از 14:00 تا 17:0035 ساعت10 نفردوشنبه 28 آبان 1397348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032دوره آموزشی PI 2دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 28 آذر 1397305,000 تومان274,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام