کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
026دوره آموزشی English B2.3دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1536 ساعت10 نفردوشنبه 31 تیر 1398370,000 تومان333,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام