کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
024دوره آموزشی مکالمه سطح Advancedپنجشنبه از 12:00 تا 15:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 5 اردیبهشت 1398426,000 تومان383,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام