کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
web-02دوره آموزشی Web Design IIشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3044 ساعت8 نفردوشنبه 1 مهر 1398800,000 تومان720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام