کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
web02دوره آموزشی Web Design IIIدوشنبه از 15:00 تا 20:0058 ساعت6 نفردوشنبه 7 بهمن 13981,200,000 تومان960,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ciw01دوره آموزشی WEB Iدوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3070 ساعت6 نفرچهارشنبه 9 بهمن 1398800,000 تومان640,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزشی وردپرس(WordPress)جمعه از 09:00 تا 14:0045 ساعت6 نفرجمعه 4 بهمن 1398 **** شروع قطعی775,000 تومان620,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام