کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
10-8دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از 14:30 تا 20:3070 ساعت8 نفرپنجشنبه 10 مرداد 1398****** شروع قطعی800,000 تومان720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام