کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-web-02دوره آموزشی Web Design IIIشنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:3044 ساعت7 نفردوشنبه 29 بهمن 13971,100,000 تومان990,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-8دوره آموزشی Web Design Iیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3070 ساعت10 نفریکشنبه 5 اسفند 1397745,000 تومان670,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام