CATIA I

/CATIA I
دوره CATIA

CATIA I

دوره CATIA I :

  • آموزش مدلسازی قطعات بر مبنای اطلاعات ابعادی پایه
  • آموزش اصول مونتاژ قطعات و کنترل روابط بین آنها
  • فرمول نویسی و ایجاد جدول طراحی
  • تهیه نقشه های دوبعدی اجرایی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cat-02دوره آموزشی طراحی مکانیکی با CATIA Iجمعه از 09:00 تا 14:0050 ساعت8 نفرجمعه 27 دی 1398826,000 تومان660,800 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام