دوره برنامه نویسی به زبان c++

/دوره برنامه نویسی به زبان c++

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت5 نفرشنبه 4 اسفند 1397675,000 تومان607,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام