دوره برنامه نویسی به زبان c++

/دوره برنامه نویسی به زبان c++

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-c-01-5دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان ++cیکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت7 نفریکشنبه 30 تیر 1398751,000 تومان675,900 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام