کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad3d-01دوره آموزشی AUTO Cad 3Dجمعه از 09:00 تا 14:0042 ساعت12 نفرجمعه 1 تیر 1397585,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام