دوره AUTO Cad 2D

دوره AUTO Cad 2D

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت16 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2دوره آموزشی Auto CAD 2dجمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام