کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت11 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 1398822,000 تومان657,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام