کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت15 نفرسه شنبه 20 آذر 1397685,000 تومان548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام