کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad-01دوره آموزشی AUTO Cad 2Dیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:3060 ساعت13 نفرسه شنبه 30 بهمن 1397685,000 تومان616,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام