دوره 3D-Max Beginners to Advanced

//دوره 3D-Max Beginners to Advanced
دوره 3D-Max Beginners to Advanced

دوره 3D-Max Beginners to Advanced

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
18-4دوره آموزشی ۳D_Maxشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت6 نفرچهارشنبه 19 تیر 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-3دوره آموزشی ۳D_Maxیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت8 نفرسه شنبه 11 تیر 1398******* شروع قطعی1,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18دوره آموزشی ۳D_MAXپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت7 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398******** شروع قطعی1,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام