دوره 3D-Max Beginners to Advanced

//دوره 3D-Max Beginners to Advanced
دوره 3D-Max Beginners to Advanced

دوره 3D-Max Beginners to Advanced

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفریکشنبه 29 مهر 13971,186,000 تومان984,380 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-2دوره آموزشی ۳D_MAXشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت15 نفرچهارشنبه 16 آبان 13971,186,000 تومان972,520 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت12 نفرچهارشنبه 16 آبان 13971,186,000 تومان1,067,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام