دوره 3D-Max Beginners to Advanced

//دوره 3D-Max Beginners to Advanced
دوره 3D-Max Beginners to Advanced

دوره 3D-Max Beginners to Advanced

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
13-2دوره آموزشی ۳D_MAXیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت10 نفرسه شنبه 24 اردیبهشت 13981,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18دوره آموزشی ۳D_MAXپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 13981,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
15-2دوره آموزشی V_Rayشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:0030 ساعت10 نفرشنبه 28 اردیبهشت 1398730,000 تومان657,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-4دوره آموزشی ۳D_Maxشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:00100 ساعت7 نفرشنبه 14 اردیبهشت 1398****** شروع قطعی1,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام