کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
11-4دوره آموزشی Revit جامع معماریدوشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت9 نفردوشنبه 17 تیر 13981,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام