کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
15-2دوره آموزشی V_Rayشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:0030 ساعت10 نفرشنبه 24 فروردین 1398730,000 تومان657,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
13-2دوره آموزشی ۳D_MAXیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت10 نفرسه شنبه 27 فروردین 13981,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-4دوره آموزشی ۳D_Maxشنبه و چهارشنبه از 14:00 تا 17:00100 ساعت10 نفرچهارشنبه 28 فروردین 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18دوره آموزشی ۳D_MAXپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت10 نفرپنجشنبه 29 فروردین 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت11 نفریکشنبه 1 اردیبهشت 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-4دوره آموزشی Revit جامع معماریدوشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت9 نفردوشنبه 20 اسفند 1397****شروع قطعی1,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام