کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-max-01-2دوره آموزشی ۳D MAXپنجشنبه از 14:30 تا 20:30100 ساعت10 نفرپنجشنبه 11 مرداد 13971,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
04دوره آموزشی REVITدوره جامعجمعه از 14:45 تا 20:3060 ساعت10 نفرجمعه 12 مرداد 1397855,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-03دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 16:00 تا 20:30100 ساعت14 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت12 نفر1,186,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام