کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت11 نفرسه شنبه 29 آبان 13971,186,000 تومان984,380 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-2دوره آموزشی ۳D_MAXشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00100 ساعت15 نفرچهارشنبه 7 آذر 13971,186,000 تومان984,380 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت12 نفرچهارشنبه 21 آذر 13971,186,000 تومان1,067,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-7دوره آموزشی V RAYپنجشنبه از 14:30 تا 20:3030 ساعت9 نفرپنجشنبه 29 آذر 1397695,000 تومان625,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام