دوره Architectural REVIT 2017

/دوره Architectural REVIT 2017

نرم افزار مدلسازی یکپارچه ساختمانی که ترسیمات دو بعدی و سه بعدی در آن به صورت همزمان اتفاق می افتد و پس از مدلسازی اجزای ساختمان مثل در ،دیوار ،سقف،پله ،نرده و… به راحتی می توان از پروژه نما و مقطع دریافت نمود.

پس از ترسیمات میتوان کلیه ی موارد مدلسازی شده و استفاده شده را متره کرد و همه ی عناصر ساختمانی قابل شمارش هستند.

محیط نورپردازی واقعی و امکان آنالیز و سایه اندازی نور خورشید در فصول مختلف را دارد و از آنجا که معماری ،سازه ، برق و مکانیک نرم افزار مشابه دارد ،در اینجا نقشه های دیتیل و بدست آوردن تداخل ها ،به ویژه در پروژه های بزرگ کاربرد دارد.

و محیطی مکمل جهت طراحی احجام کانسپتی و روند طراحی حجم به پلون نیز دارد و همه چیز را به صورت هوشمند مدلسازی و کترل می شود . به طور مثال اگر تغییری در هر یک از نقشه ها ایجاد شود ،سایر اسناد و مدارک به صورت خودکار به روز رسانی می شوند .

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
18-3دوره آموزشی Revit جامع معماریدوشنبه از 16:00 تا 20:3060 ساعت4 نفردوشنبه 18 آذر 13981,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
10-12دوره آموزشی Revit جامع معماریجمعه از 14:30 تا 20:3060 ساعت8 نفرجمعه 1 آذر 1398*****شروع قطعی1,020,000 تومان918,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام