طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

/طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

تست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-deco-ad-01دوره آموزشی معماری داخلی پیشرفته(تخفیف صبح)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00394 ساعت12 نفرچهارشنبه 2 آبان 13973,700,000 تومان3,330,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-09دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدت(تخفیف صبح)یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت11 نفریکشنبه 6 آبان 13971,550,000 تومان1,395,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-faz2دوره آموزشی تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دوشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 12:0024 ساعت15 نفرشنبه 12 آبان 1397395,000 تومان355,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-10دوره آموزشی دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفرچهارشنبه 16 آبان 13971,550,000 تومان1,395,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m02دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه کوتاه مدتیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00120 ساعت15 نفریکشنبه 20 آبان 13972,030,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk02دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&V rayیکشنبه و سه شنبه از 13:00 تا 17:0040 ساعت12 نفریکشنبه 20 آبان 1397486,000 تومان437,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad01pدوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00132 ساعت12 نفرشنبه 26 آبان 13972,095,000 تومان1,885,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad02pدوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00132 ساعت12 نفریکشنبه 18 آذر 13972,095,000 تومان1,885,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-m03دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه کوتاه مدتدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت15 نفردوشنبه 26 آذر 13972,030,000 تومان1,827,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph01دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (post production)شنبه از 17:00 تا 20:3030 ساعت15 نفر550,000 تومان495,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-02دوره آموزشی طراح معماری داخلی مقدماتیسه شنبه و پنجشنبه از 16:00 تا 20:00388 ساعت12 نفر3,300,000 تومان2,970,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام