طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

/طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

تست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc_eng_ph01فتوشاپ در معماری30 ساعت15 نفر552,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_ad_z01طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00132 ساعت12 نفر2,095,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_deco_m01طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت12 نفر2,030,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_02طراح معماری داخلی مقدماتیسه شنبه و پنجشنبه از 16:00 تا 20:00388 ساعت12 نفر3,300,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_p01پکیج معماری داخلی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00390 ساعت12 نفر5,675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_ad01pطراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)132 ساعت12 نفر2,095,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_zآمادگی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون مقدماتی(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_in_01کارگاه دو روزه آموزش چیدمان منزلپنجشنبه و جمعه از 13:00 تا 18:0010 ساعت20 نفرپنجشنبه 3 خرداد 1397270,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_ad03طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت12 نفریکشنبه 27 خرداد 13971,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام