طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

/طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)

تست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-faz2دوره آموزشی تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دوشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 12:0024 ساعت15 نفر395,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph01دوره آموزشی فتوشاپ در معماری (post production)شنبه از 17:00 تا 20:3030 ساعت15 نفر550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk02دوره آموزشی دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&V rayیکشنبه و سه شنبه و سه شنبه از 13:00 تا 16:0040 ساعت12 نفر486,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk01دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&V rayپنجشنبه از 09:00 تا 14:0040 ساعت12 نفر486,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph01-2دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(Post Production)پنجشنبه از 14:30 تا 17:3030 ساعت12 نفر552,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-ad-01دوره آموزشی معماری داخلی پیشرفته(تخفیف صبح)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 15:00394 ساعت12 نفر3,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indes-ad05دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad01pدوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)132 ساعت12 نفر2,095,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-p01دوره آموزشی پکیج معماری داخلی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00390 ساعت12 نفر5,675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad-z01دوره آموزشی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00132 ساعت12 نفر2,095,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-m01دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت12 نفر2,030,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-zدوره آموزشی آمادگی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون مقدماتی(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-replic-01دوره آموزشی ماکت سازی معماری72 ساعت12 نفر1,165,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-02دوره آموزشی طراح معماری داخلی مقدماتیسه شنبه و پنجشنبه از 16:00 تا 20:00388 ساعت12 نفر3,300,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام