کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
038دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرشنبه 14 مهر 1397340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام