کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
038دوره آموزشی Elementary 1یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 10:0035 ساعت9 نفرپنجشنبه 2 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام