کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
037دوره آموزشی Elementary 2شنبه و چهارشنبه از 12:00 تا 15:0040 ساعت10 نفرشنبه 11 اسفند 1397290,000 تومان261,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام