کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
037دوره آموزشی Elementary 2یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 10:0040 ساعت10 نفرسه شنبه 3 اردیبهشت 1398348,000 تومان278,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام