کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
036دوره آموزشی زبان های خارجیشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت10 نفرچهارشنبه 11 مهر 1397340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام