کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
036دوره آموزشی Elementary 2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت8 نفریکشنبه 22 اردیبهشت 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام