حسابداری-رایانه-ای

دوره حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
007دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوپنجشنبه از 14:00 تا 19:0010 ساعت8 نفر245,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام