دوره ABAQUS I

/دوره ABAQUS I
دوره ABAQUS

دوره ABAQUS I

  • آشنایی با اصول مدل‌سازی به کمک نرم افزار ABAQUS
  • آشنایی با انواع آنالیزها( استاتیکی و مواد مرکب، سازه های فلزی، مودال و Buckling و ..
  • آشنایی با نحوه ارتباط خروجی و ورودی فایلها بانرم افزارهای دیگر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-aba-i-01دوره آموزشی نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیپنجشنبه از 15:00 تا 19:0030 ساعت12 نفر476,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:1560 ساعت10 نفر720,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام