کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
060دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از 13:00 تا 16:0032 ساعت9 نفرپنجشنبه 1 آذر 1397310,000 تومان279,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام