کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
060دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1پنجشنبه از 14:00 تا 18:0032 ساعت8 نفرپنجشنبه 26 اردیبهشت 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام