کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1شنبه و دوشنبه از 10:00 تا 12:0030 ساعت7 نفرشنبه 7 اردیبهشت 1398324,000 تومان291,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام