کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
052دوره آموزشی ترکی استانبولی A1.1پنجشنبه از 12:00 تا 15:0030 ساعت7 نفرپنجشنبه 2 اسفند 1397270,000 تومان243,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام