کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
047دوره آموزشی German A1.1جمعه از 12:00 تا 16:0042 ساعت9 نفرجمعه 6 اردیبهشت 1398615,000 تومان553,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام