کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
047دوره آموزشی German A1.1شنبه و چهارشنبه از 18:30 تا 20:3051 ساعت8 نفرشنبه 19 مرداد 1398615,000 تومان553,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام