کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
041دوره آموزشی English A1.1یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:1536 ساعت8 نفریکشنبه 13 مرداد 1398334,000 تومان300,600 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام