کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
06دوره آموزشی AUTO CAD Iشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفرچهارشنبه 10 مرداد 1397548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام