کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
ej-03دوره آموزشی روشهای اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاریسه شنبه از 17:00 تا 21:0070 ساعت4 نفرسه شنبه 4 دی 13972,600,000 تومان2,340,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام